Hvorfor er organisationen Landbrug og  Fødevarer egentlig vigtig for danskerne? Svaret er, fordi det vedrører os alle sammen. Der er ganske enkelt tale om en interesseorganisation, som kæmper for alle danskernes fødevarer. Derfor er Landbrug og  Fødevarer så vigtig en instans. Landbrug og  Fødevarer varetager interesser for:

  • De danske landmænd og deres erhverv
  • De danske fødevareproducenter og deres udvikling

For at blive lidt klogere på organisationen, er det vigtigt med nogle praktiske informationer. Dem kan du læse om i det kommende afsnit.

Praktisk om Landbrug og  Fødevarer

Først og fremmest er det værd at vide, at organisationen varetager interesser for rigtig mange mennesker. Der er nærmere betegnet tale om næsten 200.000 danskere, som arbejder indenfor disse erhverv. Det gør selvsagt, at Landbrug og  Fødevarer har en rigtig vigtig rolle i det danske samfund.

Landbrug og  Fødevarer arbejder rigtig meget lokalt. Det vil sige, at de går væk fra tankegangen om, at det hele kan generaliseret. Landbrug og  Fødevarer går nemlig ind og tager fat i de enkelte og konkrete situationer. Det betyder, at de kigger på, hvad der er brug for i den konkrete situation. Dette fokus på det lokale handler hos Landbrug og  Fødevarer også om, at kvaliteten kan bevares. Danmark er nemlig berømt for høj fødevarekvalitet. Det er et omdømme, vi gerne vil bevare, hvis det er muligt.

Landbrug og  Fødevarer arbejder også for de mange, som er ved at uddanne sig indenfor fødevarer. Det er faktisk et voksende erhverv i øjeblikket, og det vil man hos Landbrug og  Fødevarer gerne arbejde videre på. Derfor varetager man interesser for rigtig mange mennesker, som står på spring.

Viden er afgørende

Hos Landbrug og  Fødevarer går man enormt meget op i knowhow. Det er en ret dansk tankegang, at man skal være klogere end de andre. Faktisk giver det dog rigtig god mening, også på dette område. Landbrug og  Fødevarer tager det udgangspunkt, at nytænkning er vigtigt. Samtidig går man rigtig meget op i at investere i forskning. Men hvorfor så det?

Svaret er soleklart. Hvis man ikke udvikler sig, går man ifølge Landbrug og  Fødevarer i stå. Det betyder, at man går rigtig meget op i at investere penge i forskningsprojekter og innovation. Det er blandt andet det, som holder Danmark førende indenfor denne branche.

I Danmark koster det meget at producere. Det koster så meget, at vi ikke kan følge med andre landes priser. Hos Landbrug og  Fødevarer tager man derfor det udgangspunkt, at kvaliteten så skal være bedre. Det er netop den viden, der er brug for, hvis man skal forblive konkurrencedygtig.

Mere økologi

I Danmark er vi relativt stolte af, at vi er blandt de mest økologiske lande i verden. Det er noget, mange stræber imod, og det skaber også glæde hos Landbrug og  Fødevarer. Dog er der fortsat masser af arbejde, som skal gøres, og økologien er langt fra perfekt.

Flere og flere forbrugere ønsker at leve økologisk ifølge Landbrug og  Fødevarer. Det er som udgangspunkt et godt tegn, men det stiller naturligvis også andre krav til producenterne. Der skal eksempelvis produceres mere, imens kvaliteten skal bevares. Det er udfordrerne og nogle af de problemstillinger Landbrug og  Fødevarer tager fat i.

Dyrevelfærd

Der er ingen tvivl om, at de danske landmænd helt generelt går meget op i dyrenes ve og vel. Landbrug og  Fødevarer arbejder altid hårdt på at sikre dyrenes velfærd, men der er selvfølgelig plads til ændringer. Det er aldrig en færdig opgave, og det vil altid forblive en proces.

Dyrenes velværd er et vigtigt tema i Danmark. Herhjemme går rigtig mange op i dyrevelfærd, særligt indenfor de senere år. Det stiller selvsagt også større krav til landmændene, og hvordan de behandler dyrene. Landbrug og  Fødevarer holder altid kontrol med dyrevelfærd, hvilket er en god sikkerhed.

De vigtigste punkter

Det store fokus på dyrevelfærd har gjort, at Landbrug og  Fødevarer har defineret syv konkrete punkter indenfor området. Disse punkter er som følger:

  • Alle led af produktion skal indbefatte et hensyn til dyrene. Det vil altså sige, at dyrene skal behandles ordentligt hele vejen fra de fødes, til de slagtes. Dette er Landbrug og  Fødevarers øverste punkt og det mest generelle.
  • Der skal laves konkrete handlingsplaner for dyrenes velfærd. Det er dermed ikke bare nok at tale om det, og Landbrug og  Fødevarer fører også kontrol. Dette punkt indeholder også, at der skal investeres i landmændenes viden og uddannelse.
  • Dyrevelfærd og dets krav skal være baseret på fakta. Det betyder at Landbrug og  Fødevarer tager udgangspunkt i forskning, som fortæller om dyrenes behov. Det er ganske logisk.
  • Den danske beskyttelse af dyr i landbrug skal stemme overens med EU og deres regler. Derudover skal der føres kontrol med disse overensstemmelser.
  • Lovgivningen må aldrig blive så indgribende, at det er skadeligt. Her mener Landbrug og  Fødevarer, at indgriben ikke må forårsage, at produktionen flyttes til udlandet. Her kan forholdene for dyrene nemlig blot være værre. Det handler derfor om at finde en balance, som landmændene kan leve op til men som stiller krav.
  • Landbruget kan gå videre end lovgivningen, hvis deres forbrugere kræver det. Det vil derfor være konkurrencemæssigt nødvendigt.
  • Kontrol og sanktioner skal forebygge, at der sker lovbrug mod dyr i landbruget. Det skal opretholde den gode dyrevelfærd.

Klima

Landbrug og  Fødevarer har naturligvis også holdninger, når det kommer til klimaet og energiforbrug. Grundlæggende handler det mest om, at produktion skal effektiviseres. Det vil altså sige, at man ikke bruger mere energi, end det er nødvendigt. Landbrug og  Fødevarer har samtidig et mål om konkurrencedygtige priser på energi.

Landbrug og  Fødevarer arbejder hårdt for, at den danske klimapolitik kan blive til virkelighed. Det betyder, at man samarbejder tæt med miljø- og klimaministeriet på disse områder. Det er samtidig altid Landbrug og  Fødevarers mål, at klimapolitikken understøtter virksomhederne.

Det vil sige, at Landbrug og  Fødevarer går ind for, at man arbejder hårdt for den grønne omstilling. Samtidig har man dog et ønske om, at man beskytter erhvervene, så de ikke rammes for hårdt. Man skal derfor føre en ambitiøs og ansvarlig klimapolitik, hvis det står til Landbrug og  Fødevarer.