Er du en af de mange, der er beskæftiget et sted, hvor du har med mennesker at gøre? Og er der her tale om nogle af dem, der betegnes som værende særligt udsatte og sårbare i vores samfund? Det værende sig for eksempel dem, der kæmper med en grad af at være udviklingshæmmet eller har en eller anden form for forstyrrelse, der gør, at de er begrænsede i deres udvikling generelt? Så ved du alt om, hvor svært et arbejde det kan være.

Der er nemlig hele tiden mange valg, du skal tage og beslutninger, du skal forholde dig til, særligt når det kommer til den måde, du agerer overfor disse folk på.

Undgå de konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen

Der kan i sådanne jobsituationer nemlig hurtigt opstå nogle konfliktfyldte situationer blandt andet med vrede involveret. Og sådanne kan det være svært at håndtere uden at gøre brug af forskellige midler såsom magtanvendelse. Dette er dog noget, som langt de fleste fagprofessionelle gerne vil udenom, således de i stedet kan arbejdes med den enkelte borger på et niveau, hvor alle føler sig trygge og i ordentligt selskab.

Det handler derfor om at skabe en tryg og tillidsfuld relation, og derfor bør du tage et kig på en low arousal uddannelse.

Tag en low arousal uddannelse

Det er noget, der kræver brug af de rette redskaber og teknikker, hvilke du kan lære på et Low Arousal-kursus. Med en low arousal uddannelse arbejdes der nemlig specifikt med at sænke parathedsniveauet. Det er en pædagogik til fagprofessionelle, der således gerne vil have en god tilgang til de særligt sårbare mennesker med blandt andet udviklingshæmninger eller udviklingsforstyrrelser. Og det betyder, at der her er tale om nogle værktøjer og teknikker, du kan tillære dig, således du oftest kan slippe uden om konflikter og vold samt undgå magtanvendelser.