Der er absolut ingen tvivl om, at fødevarestyrelsen har en kolosal betydning for danskerne. Det skyldes selvfølgelig, at fødevarestyrelsens arbejde berører os alle sammen. Der er faktisk nærmest ingen, som ærligt kan sige, at fødevarestyrelsen ikke har en betydning for deres liv. Her først de overordnede fakta om fødevarestyrelsen:

  • Der er tale om en instans, som er en del af miljø og fødevareministeriet. Fødevarestyrelsen er en af i alt fire styrelser i dette ministerie.
  • Foruden fødevarestyrelsen findes landbrugsstyrelsen, naturstyrelsen og miljøstyrelsen. Det er ikke muligt at sige, hvilken del der er vigtigst – de tjener hver deres funktion.
  • Fødevarestyrelsen holder kontrol med danske fødevarer. Man har ansvaret for alle former for fødevarer, som findes i de danske butikker.
  • Hvis du kender til smiley-systemet, hvor restauranter bliver anmeldt, så kender ud fødevarestyrelsen. Det er nemlig dem, som tager rundt og tjekker og vurderer den slags.

Der er naturligvis meget mere at fortælle om fødevarestyrelsen. Hvis man gerne vil have et endnu bedre kendskab til fødevarestyrelsens betydning for danskerne, så kan man læse lidt videre.

Sikrer kvalitetet i hverdagen

Der er absolut ingen tvivl om, at fødevarestyrelsen er med til at sikre højere kvalitet på vores madvarer. Det gælder hver eneste dag, at der bliver lavet kontroller. Fødevarestyrelsen er nemlig altid i gang, og de tager rundt i hele landet. Det betyder flere ting i praksis.

Først og fremmest betyder det, at ingen kan læne sig tilbage og slække på fødevarekvaliteten. Man kan ikke tage en måned, hvor man ikke går op i hygiejne og lignende, for man ved aldrig, hvornår fødevarestyrelsen kommer.

Det er naturligvis en rigtig god sikkerhed for alle danskere. Selvfølgelig kan der være oversete ting, men det bliver straffet hårdt, når det opdages. Det betyder, at alle skal være på mærkerne. Det er selvsagt med til at give langt mere god mad – og det skyldes fødevarestyrelsens indsats.

Derudover skyldes det selvfølgelig også forbrugernes krav. Hvis forbrugerne er med til at kræve høj kvalitet, er producenterne tvunget til at levere det. Fødevarestyrelsen og forbrugerne fungerer derfor lidt som et samarbejde om at opnå høj kvalitet.

Holder vores standarder høje

Høj kvalitet handler selvfølgelig om at sætte høje standarder. De høje standarder er netop det, fødevarestyrelsen bidrager til. Det gælder eksempelvis på følgende områder:

  • Der skal altid være rent i en restaurant, i et køkken eller andet sted med madvarer. Det stiller krav til, at der bliver gjort rent jævnligt.
  • Madvarer skal altid have de rette temperaturer. Fødevarestyrelsen tager ud og tjekker den slags, så det overholdes. Det gør, at man kan føle sig tryg ved, at maden er behandles rigtigt.
  • Mad skal steges til de rigtige temperaturer. Derudover må rå kød eksempelvis aldrig blandet sammen med salat og græntsager, som bruges frisk. Den slags tjekker fødevarestyrelsen også op på, når de kigger forbi.

Færre sygdomme

Hvis man kigger meget konkret på, hvad fødevarestyrelsen har af betydning for danskerne, er det sikkerhed. Det handler om, at man kan føle sig sikker på, at maden er god. Det betyder eksempelvis, at der forekommer langt færre sygdomme af den grund.

Fødevarestyrelsen fungerer indgribende, når kvaliteten ikke overholdes. Det er dog ikke det eneste, for det fungerer primært præventivt. Fordi vi har så høje krav i Danmark, er kvaliteten også rigtig høj. Hvis fødevarestyrelsen ikke tog rundt og lavede kontroller, ville vi nok ikke være samme sted.

Derfor skal vi være meget tilfredse med, at vi har sådan en instans i Danmark. Det gør, at vores madvarer generelt set er virkelig lækre og af høj kvalitet.

Forbrugernes repræsentant

Fødevarestyrelsen fungerer som forbrugernes repræsentant. Det vil altså sige, at forbrugerne ikke selv behøver tage rundt og lave tjek på den slags ting. Man kan derimod stole på, at tingene er i orden. Det er lidt ligesom politikkerne, som fungerer som befolkningens repræsentant i samfundet.

Fødevarestyrelsen er en udvalgt gruppe, som varetager befolkningens fødevareinteresser. Det skaber tryghed.

Bedre forhold for økologi

Fødevarestyrelsen har udover de mange generelle tjek også en række holdninger til ting. Det gælder eksempelvis på økologi, som de støtter rigtig meget op om. Det betyder blandt andet, at fødevarestyrelsen har udviklet et økologimærke til madvarer. Det gives, når økologien er af høj kvalitet.

Fødevarestyrelsen udelukker ikke mad, som ikke er økologiske. I stedet arbejder man den modsatte vej, ved at man giver rigtig gode forhold til økologien. Det er naturligvis fortsat op til forbrugeren, hvad de ønsker sig. Der er dog nogle tydelige tendenser om, at forbrugerne rigtig gerne vil leve økologisk i højere og højere grad.

Mere dyrevelfærd

Heldigvis er dyrevelfærd også en mærkesag hos fødevarestyrelsen. Det er igen en rigtig god forsikring for forbrugerne, som går ind for det samme. I Danmark har landmændene generelt et stort fokus på, at dyrene skal have det godt. Selvom det selvfølgelig ikke gælder alle, så er vi rigtig godt med herhjemme. Det kan tilskrives flere ting.

Først og fremmest er der rigtig god uddannelse indenfor området. Det vil sige, at fødevarestyrelsen og organisationer går ind og vejleder om, hvad der kræves. De går samtidig ind og fortæller, hvordan man sikrer denne dyrevelfærd. Det er enormt vigtigt for eksempelvis landmænd, som selvfølgelig stadig skal have deres forretning til at hænge sammen. Derfor giver det et boost, at man får noget viden, som eksempelvis fødevarestyrelsen hjælper med.

Dyrevelfærdsmærket

Faktisk er dyrevelfærd så vigtig en mærkesag, at fødevarestyrelsen har lavet et mærke for det. Men hvad er det så egentlig, dette dyrevelfærdsmærke står for? Fødevarestyrelsen selv forklarer det blandt andet således:

  • Man kan se, hvor god velfærdet er hos dyrene gennem hjerter. Fødevarestyrelsen giver enten 1, 2 eller 3 hjerter til produkterne. 3 hjerter er naturligvis det bedste, når det kommer til dyrenes velfærd.
  • For grise betyder dyrevelfærd eksempelvis, at deres haler ikke bliver klippet. Det vil altså sige, at der laves en krølle på halen, som ikke er ubehageligt for dyret. Derudover har det den betydning, at der er mere plads. Fødevarestyrelsen vægter også, at transporttiden aldrig er mere end 8 timer til slagtning.
  • For kyllinger handler det eksempelvis om, at der er mere tid til at vokse. Derudover er det også her pladsen, som er i fokus hos fødevarestyrelsen.